sobota 7. února 2015

Battleworld - Egyptia Starověký Egypt nikdy nepadnul. Hrdiný Kapitán Asýrie bojuje proti mutantským rebelům a na vše dohlíží mocná Sphinx. Pokud jste běloši, máte v Egyptii smůlu!Nový Battleworld tvoří 41 území z různých alternativníchvesmírů Marvelu. V sérii článků chci představit některé ty méně známe.

Území číslo 4 - Egyptia
Kde si o ní můžete přečíst: Forever Yesterday (New Warriors v1 11-13)

Egyptia je uměle vytvořená realita čarodějnicí jménem Sphinx (podobně Scarlet Witch vytvořila svět Klanu M). V tomto alternativním vesmíru nikdy nedošlo k úpadku starověkého Egypta a je z něj významná globální velmoc. Odklon od naší reality nastal ve chvíli, kdy se Mojžíš pokusil vyvést Židy z otroctví. Faraonův kouzelník ho vyzval na souboj a Mojžíš prohrál, což znamenalo jeho smrt. Kouzelník se dostal do faraonovy přízně a brzy se mu povedlo získat magický artefakt, kámen Ka. Díky němu získal pro sebe a svoji ženu nesmrtelnost a jako bonus mocné schopnosti, s kterými mohl měnit realitu – stal se z něj Sphinx.

Mojžíš prohrává soubojKámen Ka
Sphinx

Egyptská říše zastávala v průběhu dějin roli podobnou Británii. Například se od ní odtrhlo několik kolonií, které založily Spojené státy asyrské, a v průběhu První velké války byla Káhira nucena požádat Asyřany o pomoc. Brzy však následovala válka druhá a svět začal být stále víc a víc nestabilní. Když pacificko-asijská unie svrhla na Egypt atomovou bombu a zničila část území Nového Memphisu, Achnatonicuttu a Nových Hebrid, kouzelníka to emočně zdrtilo. Ztratil vůli žít a rozhodl se kámen Ka (a s ním magické schopnosti Sphinx) předat své manželce.

Nová Sphinx


V asyrské společnosti (kam Sphinx přesídlila) se brzy začali objevovat superhrdinové a mutanti, které nesou egyptské rysy. Iron Manova helma třeba připomíná faraonskou čepici a místo Thora metá blesky magickým anghem bůh Horus.


Horus


Výrazným rysem Egyptie je rasa. Černá barva pleti je nadřazená té bílé a údajně tu panuje apartheid a kastovní systém (z kterého se dostanou jen ti nejlepší, jako třeba Reed). Podobně perzekuovaní jsou i mutanti, kteří se formou nelegálního odboje snaží svrhnout Sphinx.

Příběh končí ve chvíli, kdy se mutantům podařilo vyřadit bezpečnostní silové pole a vtrhnout do města (mezi hlavní postavy odboje patří Juggernaut, Magneto nebo Sebastian Shaw). Zatímco se začali rubat s Avengers, New Warriors konfrontovali Sphinx a vrátili realitu zpátky do normálu.

Žádné komentáře:

Okomentovat